Nationaliteit, burgerlijke stand, legalisaties

 1. Last updated on

Volgende attesten kunnen we afgeven aan Belgen die bij ons ingeschreven zijn:

 • Attest van woonplaats
 • Attest van inschrijving bij de consulaire post
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van nationaliteit (ook aan ex-Belgen)
 • Attest van naamsovereenkomst (voor als u in een ander nationaal recht onder een andere naam gekend bent)
 • Attest van burgerlijke staat
  • Als u wilt bewijzen dat u ongetrouwd bent om te kunnen trouwen, moet u de procedure AGHB volgen.
 • Attest van bezit van identiteitsdocument

U kunt het attest aanvragen met een schriftelijke, gehandtekende aanvraag aan berlin.consul@diplobel.fed.be (max. 5MB). Kies als onderwerp "Aanvraag attest [Voornaam] [Achternaam]". Stuur een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (pagina waar uw handtekening op staat) mee. Elk attest kost €20 (€10 als u bewijs meestuurt dat het is voor een Belgische instantie). Stuur een betalingsbewijs mee.

U kunt de attesten ook zelf (gratis) genereren via e-Consul. Daarvoor hebt u een geactiveerde identiteitskaart nodig en moet u de pin-code kennen.


Volgende documenten kunnen we ook afgeven aan wie niet ingeschreven is:


Voor volgende documenten is het Consulaat-Generaal niet bevoegd:

 • Uittreksel van het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden (Führungszeugnis)
 • Kopies of uittreksels van akten van burgerlijke stand
 • Wetscertificaten (Gesetzzeugnis)

Hier kunt u kijken welke andere instantie u kan helpen.