Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Het Paspoort Paspoortaanvraag Voor Een Volwassene Kind Ouder Dan 6 Jaar Een paspoort aanvragen met registratie van uw biometrische gegevens bij een ‘Flying Kit’

Een paspoort aanvragen met registratie van uw biometrische gegevens bij een ‘Flying Kit’

De 'flying kit' geeft u de mogelijkheid om uw biometrische gegevens te laten registreren tijdens een van onze bezoeken in München, Frankfurt-am-Main of Keulen. Wij kondigen deze bezoeken aan via een e-mail en in de onderstaande lijst:

 De volgende 'Flying Kits' staan gepland voor de volgende data:
Keulen 30 en 31 maart 2020 ++ afgelast ++
Frankfurt-am-Main  
München  

Opgelet: de data worden gegeven ter informatie om u toe te laten uw verplaatsing te plannen! De Ambassade behoudt zich toch het recht voor om deze op korte termijn te wijzigen indien uitzonderlijke omstandigheden dit vereisen. De specifieke data worden ongeveer 4 tot 6 weken voor ons bezoek gepubliceerd.

Indien u voor deze optie kiest, gelieve het Consulaat-Generaal in Berlijn ten laatste twee weken voor de vastgelegde datum volgende documenten toe te sturen:

 1. Het ingevulde en ondertekende paspoortaanvraagformulier . Gelieve op de tweede bladzijde van het formulier bij punt 3 het tweede vakje aan te kruisen en op de stippellijntjes de naam van de 'flying kit' in te vullen (b.v.: 'flying kit München').

 2. Een attest van woonplaats ("erweiterte Meldebescheinigung" of "Aufenthaltsbescheinigung") met vermelding van de burgerlijke stand en de nationaliteit van de aanvrager van het paspoort, afgeleverd door  het "Einwohnermeldeamt" van zijn/haar woonplaats en niet ouder dan 6 maand. 
 3. Een kopie van de identiteitskaart en/of van het Belgisch paspoort van de aanvrager (de pagina met de foto). Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd, dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden. In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie op te sturen.

 4. Een bewijs van betaling van het paspoort (print screen of rekeninguittreksel) op volgende rekening:

  IBAN: DE57100708480512630500.  BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

  Indien u het paspoort per post wenst te ontvangen*: 

  kinderen (-18jaar): 45€ 

  volwassenen (+18jaar): 85€

  Indien u het paspoort komt afhalen:

  kinderen (-18jaar): 35€ 

  volwassenen (+18jaar): 75€

  Let op! U moet op voorhand betalen, zonder betalingsbewijs zult u geen afspraak voor de "flying kit" kunnen maken!

 5. Enkel voor de minderjarigen (-18 jaar): een kopie van de identiteitskaarten of paspoorten van beide ouders.

Stuur uw aanvraag

 • per mail aan: berlin@diplobel.fed.be 
 • of per post aan: Belgische Botschaft in Berlin, Jägerstrasse 52-53, D-10117 Berlin

Opgelet! Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastic mapjes om uw documenten op te sturen!

Een tot twee weken voor de aankomst van een vertegenwoordiger van de Ambassade ontvangt u via e-mail of per brief een bevestiging met de exacte plaats en tijdstip van de afspraak voor de registratie van de biometrische gegevens.

Ongeveer 7 tot 14 werkdagen na uw afspraak zal het nieuwe paspoort klaar zijn. 

Indien u er voor kiest uw document per post te ontvangen draagt u hiervoor zelf de kosten en het risico. Meer informatie over de verzending per post  vindt u hier.

 

Terug naar vorige pagina