Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Inschrijving

Inschrijving

Administratieve bijstand wordt enkel verleend aan de Belgen, ingeschreven in het consulair bevolkingsregister ingevolge het in werking treden van het consulair wetboek op 15/06/2014.

Voor meer informatie over hoe u in te schrijven klik hier.

Voor meer informatie over uw administratief dossier klik hier.

Voor meer informatie over de terugkeer naar België of verhuizing naar een ander land klik hier.

Het nut van uw inschrijving

De inschrijving in de consulaire bevolkingsregisters, bij een Belgisch beroepsconsulaat in het buitenland, laat u toe gebruik te maken van dezelfde diensten als deze aangeboden door de gemeenten in België, wat het beheer van uw administratief dossier betreft.

Deze inschrijving laat het Belgische beroepsconsulaat toe om u efficiënter te helpen bij de uitreiking van een identiteitskaart of de afgifte van consulaire attesten (bijv. attest van woonplaats, attest van inschrijving, attest van nationaliteit, attest van gezinssamenstelling, enz.).

U zult ook via het beroepsconsulaat kunnen deelnemen aan bepaalde in België gehouden verkiezingen (federale wetgevende verkiezingen en Europese verkiezingen).

Ook personen met een vreemde nationaliteit die tot uw gezin behoren, kunnen geregistreerd worden in de bevolkingsregisters. Zij hebben evenwel geen recht op een Belgische identiteitskaart of paspoort en kunnen niet als Belgische kiezer worden geregistreerd. Voor consulaire bijstand dienen ze zich te richten tot de vertegenwoordiging van hun land van oorsprong.

Indien uw dossier up-to-date is, zal het Belgische beroepsconsulaat u vlotter kunnen helpen, ook in gevallen waarbij u dringende noodbijstand nodig heeft (bijv. bij ongevallen, rampen, evacuaties, etc.).