Nationaliteit, burgerlijke stand, legalisaties

Akten en attesten in verband met huwelijk en geboorte.

Afstamming en naam naar Belgisch recht

Het Consulaat-Generaal is uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de afstamming (moederschap, vaderschap, meemoederschap, adoptie, …).
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Consulaat-Generaal is uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de afstamming (moederschap, vaderschap, meemoederschap, adoptie, …).

Voor ons telt of de afstamming vaststaat naar Belgisch recht.

Enkel België is bevoegd om te beslissen of een afstammingsband geldig is naar Belgisch recht. Dat er op een buitenlands document (bijvoorbeeld een geboorteakte) wordt vermeld dat u de ouder bent, is dus niet automatisch een bewijs dat dat zo is. Ook een biologisch feit leidt niet automatisch tot een juridische realiteit.

Het Consulaat-Generaal is ook uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de naam die u of uw kind draagt naar Belgisch recht.

Enkel België is bevoegd om te bepalen wat uw naam is naar Belgisch recht.

Een Duits document (bijvoorbeeld een geboorteakte) waarop staat dat zij een naam bepaald hebben naar Belgisch recht, is dus niet automatisch correct.

Stuur een e-mail naar berlin.consul@diplobel.fed.be waarin u uw situatie uitlegt. Vermeld zo goed als mogelijk de volledige naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en rijksregisternummer van de betrokken personen.

Naamsverandering als gevolg van huwelijk

In België brengt een huwelijk niet met zich mee dat de vrouw de achternaam van de man overneemt, wat in veel andere landen wel mogelijk is.

Tot 1 januari 2018 had het huwelijk van een Belg(ische) geen invloed op de familienaam van de echtgenoten. U behoudt dus in dit geval de familienaam die u voor uw huwelijk bezat tenzij u naast de Belgische ook  de Duitse nationaliteit bezat. Dat blijft zo zelfs als u in Duitsland in het dagelijkse leven de naam van uw partner of een dubbele naam gebruikt.

Sinds 1 januari 2018 is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat u de naam neemt van uw echtgenoot/echtgenote of een dubbele naam. Als u voor de Duitse ambtenaar van burgerlijke stand kiest om na het huwelijk een nieuwe naam te dragen én u op het moment van het huwelijk reeds in Duitsland woont, kan België dit overnemen. Gelieve ons altijd na het huwelijk een origineel afschrift van de huwelijksakte toe te laten komen (“beglaubigter Registerausdruck aus dem Eheregister”). In het geval van een naamsverandering moet u tegelijkertijd op eigen kosten nieuwe identiteitsdocumenten aanvragen.

Enkele tips:

  • Gebruik bij het boeken van vlieg- of treintickets, het openen van een bankrekening, het inschrijven bij de ziekteverzekering, … enkel de naam die op uw identiteitskaart of in uw paspoort staat.
  • Als u dit wenst kan op nadrukkelijke vraag de naam van uw echtgeno(o)te op blz. 4 van uw paspoort vermeld worden (dit is bij de identiteitskaart niet mogelijk).
  • Om te verhinderen dat officiële brieven niet aankomen, mag u ook niet vergeten uw wettelijke Belgische naam op de brievenbus en/of de deurbel aan te brengen.

Naamsverandering in Belgisch recht

U kunt uw familienaam en/of uw voornamen veranderen via een administratieve procedure, maar daarvoor is het Consulaat-Generaal niet bevoegd