Nationaliteit, burgerlijke stand, legalisaties

Akten en attesten in verband met huwelijk en geboorte.

Attest Geen Huwelijksbeletsel

Op deze pagina vindt u informatie over het Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB).
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Attest Geen Huwelijksbeletsel (AGHB) toont aan dat een Belg mag huwen. Het wordt afgeleverd door de consulaire post die bevoegd is voor de jurisdictie waar het huwelijk zal plaatsvinden. Wie dus in Duitsland wilt trouwen, zal een AGHB vragen bij het Consulaat-Generaal in Berlijn. Omdat het attest in Duitsland gebruikt wordt, zal ons Consulaat-Generaal het document altijd in het Duits opmaken. Het wordt u per post opgestuurd.

Vraag het AGHB aan per e-mail of per post door ons volgende documenten te sturen:

  • Het aanvraagformulier (PDF, 188.99 KB)
  • Een "erweiterte Meldebescheinigung" met vermelding van nationaliteit en burgerlijke staat, afgegeven door het “Einwohnermeldeamt” van uw woonplaats niet ouder dan zes maanden.
  • Een fotokopie van uw paspoort of identiteitskaart.
  • Een fotokopie van het identiteitsdocument van uw verloofde.
  • Een bewijs van betaling.

Belangrijk:

  • Vermeld op het formulier een correspondentieadres in België (familie, vrienden,...) dat alleen zal worden gebruikt indien een gerechtelijke procedure (schijnhuwelijk) in België moet worden ingeleid. U hoeft er niet te wonen of aanwezig te zijn. Indien dit niet mogelijk is, gelieve dit in de aanvraag te vermelden.
  • Vergeet niet om op p. 2 van de aanvraag voor het AGHB met de hand "gelezen en goedgekeurd" te schrijven.
  • Gelieve ons uw aanvraag alleen in PDF-formaat te sturen als u het per email wenst in te dienen.
  • Eventueel kunnen we u vragen om verdere documentatie of een persoonlijk verschijnen in het Consulaat-Generaal.