Nationaliteit, burgerlijke stand, legalisaties

Akten en attesten in verband met huwelijk en geboorte.

Nationaliteit

Op deze pagina vindt u informatie over de Belgische nationaliteit.
  1. Laatst bijgewerkt op

Het Consulaat-Generaal is uw aanspreekpunt voor al uw vragen over de Belgische nationaliteit.

We kunnen u helpen te bepalen:

  • Of u, of uw kind, de Belgische nationaliteit bezit
  • Of u, of uw kind, recht hebt op de Belgische nationaliteit

Daarnaast kunt u bij ons concrete dossiers laten behandelen:

  • Belgische nationaliteit toekennen aan uw kinderen die nog geen vijf jaar zijn.
  • Afstand doen van uw Belgische nationaliteit.
  • Een attest van nationaliteit aanvragen.

Bepaalde dossiers zijn gebonden aan wettelijke deadlines.

Enkel België is bevoegd om te beslissen of u Belgisch bent. Dat er op een Duits document (bijvoorbeeld een geboorteakte) wordt vermeld dat u Belgisch bent, is dus niet automatisch een bewijs dat dat zo is.

Neem bij twijfel over individuele dossiers altijd op tijd contact op met ons.

Neem in ieder geval contact op met ons als u denkt dat u zich bevindt in één van de volgende situaties:

  • U bent een Belg die in het buitenland geboren is en die als volwassene nooit (echt) in België heeft gewoond. U riskeert de Belgische nationaliteit te verliezen op 28 jaar.
  • Kinderen van Belgische ouders geboren in het buitenland, zijn niet altijd automatisch Belg. Onder bepaalde voorwaarden kunt u hen Belg maken vóór ze vijf jaar oud worden.
  • Een kind kan alleen de Belgische nationaliteit van zijn/haar ouders erven als u de juridische ouder bent naar Belgisch recht. Buitenlandse geboorteaktes zijn niet altijd zomaar geldig naar Belgisch recht. Het risico is groter als u niet officieel getrouwd bent, als u of uw partner eerder getrouwd zijn geweest, of de geboorte nooit is geregistreerd bij het Belgische beroepsconsulaat.

Stuur een e-mail naar berlin.consul@diplobel.fed.be waarin u uw situatie uitlegt. Vermeld zo goed als mogelijk de volledige naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en rijksregisternummer van de betrokken personen.