Niet bij ons – waar dan wel?

  1. Laatst bijgewerkt op

Volgende zaken doen we niet – en hier ziet u waar u wél terecht kunt:

Belgische nationaliteit krijgen als volwassene

Enkel voor personen die in België wonen, dus nooit voor Belgen ingeschreven bij ons.

Eensluidende afschriften

 

Eensluidende afschriften kunnen alleen gemaakt worden door de instellingen en instanties (bv. scholen, besturen…) die het origineel hebben afgeleverd.

Wat betreft identiteitskaarten: het is uitdrukkelijk verboden eensluidende afschriften te laten aanmaken van identiteitsstukken. Indien nodig kunnen we u een attest van bezit van identiteitsdocument geven.

Geboorteakte

Bij de burgerlijke stand van uw geboorteplaats.

Wij verstrekken gratis een schriftelijke bevestiging voor de erkenning van digitale geboorteakten door de Duitse autoriteiten.

Huwelijk

U kunt niet trouwen op een Ambassade of Consulaat-Generaal. Voor Belgen die in Duitsland willen trouwen, geven we wel Attesten Geen Huwelijksbeletsel af.

Legalisatie van Belgische documenten voor gebruik in het buitenland

De dienst Legalisatie in Brussel van de FOD Buitenlandse Zaken

Notariaat

Bij een lokale Duitse notaris, of bij een Belgische notaris.

Rijbewijs

  • Als u in België woont: bij uw Belgische gemeente. U krijgt een Belgisch Europees rijbewijs.
  • Als u in Duitsland woont: bij uw Duitse gemeente, bij het “Meldeamt”, dienst “Rijbewijzen” (Führerscheinstelle). U krijgt een Duits Europees rijbewijs.

Uw Belgische Europees rijbewijs is geldig in Duitsland. Wie nog niet in het bezit is van een Europees model moet tegen januari 2033 het Europese model bezitten.

Sociale Zekerheid en haar internationale aspecten

De Belgische Sociale Zekerheid

Testament

Bij een lokale Duitse notaris, of bij een Belgische notaris.

Uitschrijving uit uw vorige Belgische gemeente (Model 8)

Bij uw vorige Belgische gemeente.

Uittreksel van het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden (Führungszeugnis)

  • Voor de periodes van verblijf in België, zich wenden tot, bij de FOD Justitie, Dienst centraal Strafregister, Tel: + 32 2 552 27 48 (NL) of + 32 2 552 27 47 (FR), cjc-csr@just.fgov.be of info@just.fgov.be  
  • Voor de periodes van verblijf in Duitsland, aan te vragen aan het Bürgeramt of aan de Bezirksregierung van uw woonplaats. Als u niet meer in Duitsland woont, dan moet u zich wenden tot het Federaal Ministerie van Justitie. Alle inlichtingen zijn te vinden op de website van het Bundesjustizamt
  • Voor andere landen, raadpleeg de bevoegde plaatselijke overheden en ga na of het document vertaald en/of gelegaliseerd moet zijn.

Wetscertificaat (Gesetzzeugnis)

Bij de Federale Overheidsdienst Justitie, dienst Familierecht, Waterloolaan 115 - 1000 Brussel, Tel +32 2 542 65 11 - Fax +32 2 542 70 23 - secretariaat.familierecht@just.fgov.be