Praktische informatie

In deze rubriek vindt u alle praktische informatie over onze consulaire diensten.

Formulieren en voor te leggen documenten

Op deze pagina vindt u alle actuele formulieren en een lijst, per dienst, van de ondersteunende documentatie die u nodig hebt.
  1. Laatst bijgewerkt op

Hieronder vindt u alle actuele formulieren en een lijst, per dienst, van de ondersteunende documentatie die u nodig hebt. Hou er rekening mee dat we in bepaalde gevallen verdere documenten kunnen vragen om uw dossier beter te beoordelen.

Bewijsstukken mogen in principe niet ouder zijn dan zes maanden. In enkele gevallen is de vertaling naar een Belgische landstaal verplicht.


Inschrijving in ons Consulaat-Generaal

Voor Belgen die officieel in Duitsland wonen.


Reis- en identiteitsdocumenten

Enkel voor Belgen die bij ons ingeschreven zijn:

Voor Belgen ingeschreven bij ons of in een andere consulaire post:

Enkel voor noodgevallen:


Burgerlijke stand en nationaliteit

Voor Belgen die willen trouwen in Duitsland:

Voor Belgen die in Duitsland wonen:

Enkel voor Belgen die bij ons ingeschreven zijn:


Nationaliteit en afstammingsdossiers

Voor nationaliteits- en afstammingsdossiers: stuur een e-mail naar berlin.consul@diplobel.fed.be waarin u uw situatie uitlegt. Vermeld zo goed als mogelijk de volledige naam, geboortedatum en -plaats, nationaliteit en rijksregisternummer van de betrokken personen.


Visa


Tenlastenemingen

Als de garant een EU-burger is

Als de garant een Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur heeft

Als de garant geen Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur heeft en ook geen EU-burger is, kan enkel een familielid tot de derde graad ten laste worden genomen.