Tenlasteneming

U kunt zich garant stellen voor een student die in België gaat studeren, door een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan.

Tenlasteneming: garant die EU-nationaliteit heeft en een zaak (Gewerbe) heeft

Op deze pagina vindt u een overzicht van de documenten die u nodig hebt voor een tenlasteneming als garant die de EU-nationaliteit heeft en een zaak (Gewerbe) heeft.
 1. Laatst bijgewerkt op

 

Stuur ons al deze documenten, in deze volgorde:

 • Het (nieuwe) aanvraagformulier (PDF, 172.82 KB) "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend.
 • Het formulier bijlage 32 (PDF, 298.64 KB), ingevuld maar nog niet ondertekend.
 • Kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort.
 • Kopie van attest van woonst met gezinssamenstelling (een “Erweiterte Meldebescheingung” of een “Familienbescheinigung”) afgeleverd door uw Duitse gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden en uw burgerlijke staat.
 • Kopie van bewijs van inschrijving in het handelsregister of, voor Kleingewerbetreibenden, in het Gewerberegister.
 • Kopie van bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden. Als die niet voldoende zijn, mag u bewijzen sturen van de laatste zes maanden. U moet gemiddeld per maand het voldoende nettoloon aan inkomsten hebben.
 • Kopie van uw belastingsaangifte van het afgelopen jaar.

Naar de afspraak op de ambassade moet u alle originelen van deze documenten meebrengen.


Volgende documenten kunt u optioneel toevoegen:

 • Kopie van identiteitskaart of paspoort student
 • Inschrijvingsbewijs student
 • Bewijs inkomsten van uw echtgeno(o)t(e)
 • Bewijs ontvangsten kinderbijslag voor kinderen die bij u ten laste zijn

Op het moment van uw afspraak bij de ambassade moet u het origineel voorleggen van de bewijzen van inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) en van de kinderbijslag, als u wilt dat deze documenten meetellen in uw dossier.

Dossiers die onvolledig zijn, zijn niet ontvankelijk en worden verwijderd.