Tenlasteneming

U kunt zich garant stellen voor een student die in België gaat studeren, door een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan.

Tenlasteneming: garant die géén verblijfsvergunning onbepaalde duur heeft en een zaak (Gewerbe) heeft

Op deze pagina vindt u een overzicht van de documenten die u nodig hebt voor een tenlasteneming als garant die géén verblijfsvergunning onbepaalde duur heeft en een zaak (Gewerbe) heeft.
 1. Laatst bijgewerkt op

Stuur ons al deze documenten, per post:

 • Het (nieuwe) aanvraagformulier (PDF, 172.82 KB) "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend.
 • Het formulier bijlage 32 (PDF, 312.04 KB), ingevuld maar nog niet ondertekend.
 • Kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort.
 • Kopie van uw Duitse verblijfsvergunning, die minstens zo lang geldig moet zijn als de periode waarin u ten laste neemt.
 • Het formulier (PDF, 148.78 KB) waarin u de familieband tot in de derde graad met de student beschrijft.
 • Kopie van de documenten (geboorte- en huwelijksakten) die elke stap van de familieband bewijzen. Als de documenten niet in het Duits, Nederlands, Frans of Engels zijn, moeten ze (beëdigd) vertaald worden. Indien nodig moeten ze geapostilleerd of gelegaliseerd zijn.
 • Kopie van attest van woonst met gezinssamenstelling (een “Erweiterte Meldebescheingung” of een “Familienbescheinigung”) afgeleverd door uw Duitse gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden en uw burgerlijke staat.
 • Kopie van bewijs van inschrijving in het handelsregister of, voor Kleingewerbetreibenden, in het Gewerberegister.
 • Kopie van bewijs van inkomsten van de laatste drie maanden. Als die niet voldoende zijn, mag u bewijzen sturen van de laatste zes maanden. U moet gemiddeld per maand het voldoende nettoloon aan inkomsten hebben.
 • Kopie van uw belastingsaangifte van het afgelopen jaar.

Naar de afspraak op de ambassade moet u alle originelen van deze documenten meebrengen.


Volgende documenten kunt u optioneel toevoegen, in deze volgorde:

 • Kopie van identiteitskaart of paspoort student
 • Inschrijvingsbewijs student
 • Bewijs inkomsten van uw echtgeno(o)t(e)
 • Bewijs ontvangsten kinderbijslag voor kinderen die bij u ten laste zijn

Op het moment van uw afspraak bij de ambassade moet u het origineel voorleggen van de bewijzen van inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) en van de kinderbijslag, als u wilt dat deze documenten meetellen in uw dossier.

Dossiers die onvolledig zijn, zijn niet ontvankelijk en worden verwijderd.