Ambassade en Consulaten van België in Duitsland

Terugkeer naar/vestiging in België

Indien u beslist hebt Duitsland te verlaten om u in België te vestigen, volstaat het als u de Ambassade verwittigt.

Vooraleer u het land verlaat, neem contact op met uw Krankenkasse of het Duitse organisme voor sociale zekerheid, met het oog op uw inschrijving bij een Belgische mutualiteit voor deverplichte ziekteverzekering; evenals met het Einwohnermedeamt van uw woonplaats om uw vertrek aan te kondigen en u te laten schrappen uit de bevolkingsregisters (abmelden).

Zodra u in België woont, dient u uw aankomst te verklaren bij het gemeentebestuur van uw nieuwe woonplaats; daar zal uw elektronische identiteitskaart geactualiseerd- of vervangen worden indien u nog een oud model bezit.

Indien u een reispaspoort bezit, blijft dit document tot de aangeduide vervaldatum geldig.