Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire informatie De identiteitskaart en de Kids-ID aanvragen in de Belgische Ambassade te Berlijn

De identiteitskaart en de Kids-ID aanvragen in de Belgische Ambassade te Berlijn

 

 

Opgelet:

 1. Om bij de ambassade een nieuwe identiteitskaart te kunnen aanvragen moet u ingeschreven zijn in de consulaire registers van deze post. Indien dit nog niet het geval is kunt u uw identiteitskaartaanvraag samen met uw inschrijvingsaanvraag sturen. Van documenten die voor beide aanvragen nodig zijn is één exemplaar voldoende.  Alle informatie over uw inschrijving vindt u hier.
   
 2. Het identiteitskaartaanvraagformulier ziet er ondertussen een beetje anders uit dan in het videootje.  De procedure is echter exact hetzelfde gebleven. U moet het formulier tekenen in de rechterbovenhoek in de zelfde richting als de tekst  ‘mijn handtekening’. Gelieve langs de rand binnen het kader een marge te respecteren van minstens 0.5 cm.

 

Uw in België of in een andere post afgeleverde identiteitskaart blijft tot de vervaldatum geldig. Zie ook hieronder: "Wanneer moet u een nieuwe kaart aanvragen?".

U hoeft niet persoonlijk op de Ambassade te verschijnen om een identiteitskaart (e-ID) aan te vragen.

We vestigen uw aandacht erop dat de productietijd van een identiteitskaart ongeveer 4 tot 6 weken is. Uw aanvraag moet ingediend worden bij de post waarbij u ingeschreven bent (Berlijn).

 

De identiteitskaart voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar (e-ID)

Elke Belg ouder dan 12 jaar die zijn hoofdverblijfplaats in het buitenland heeft en zich laat inschrijven in het bevolkingsregister van een Belgische ambassade of beroepsconsulaat, moet een Belgische identiteitskaart aanvragen.

 
1. Wat is de geldigheidsduur van een e-ID?

De geldigheidsduur is afhankelijk van de leeftijd die u heeft op het moment van de aanvraag:

Leeftijd bij aanvraag Geldigheidsduur eID
Tussen 12 en 18 jaar 
Tussen 18 en 75 jaar 
Ouder dan 75 jaar
6 jaar 
10 jaar 
30 jaar

 
2. Aanvraag indienen:

Voor de aanvraag van uw identiteitskaart is het noodzakelijk dat u ons de volgende documenten per post opstuurt:

 • Het aanvraagformulier, volledig ingevuld en ondertekend (bij minderjarige kinderen door beide ouders ondertekend). Om de PDF-bestanden op deze pagina te kunnen openen, hebt u een PDF Adobe reader nodig. U kunt Adobe Reader gratis downloaden door hier te klikken.
 • Twee biometrische pasfoto’s in kleur met witte achtergrond (geen zwartwitfoto’s).
  Opgepast: Door het productiecentrum in Brussel worden regelmatig foto’s afgekeurd. Klik hier om na te gaan of uw foto´s aan de criteria voldoen.
 • Een bewijs van woonst: een “erweiterte Meldebescheinigung” met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat, in origineel, niet ouder dan 6 maanden, verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.
 • Een kopie van uw geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3).Indien u uw identiteitskaart of paspoort heeft verloren of indien deze gestolen werd dient u ons dit aangifteformulier ingevuld toe te zenden.
  In geval van diefstal dient u hiervan bovendien aangifte te doen bij de politie en samen met het voormelde formulier ons daarvan een kopie te laten geworden.
 • Bij aanvragen voor minderjarige kinderen: een kopie van de identiteitskaart of paspoort van beide ouders.
 • Een bewijs van betaling
  20,00 € + 2,40 € (portokosten per aangetekende brief) + 0,60 € (versturen PUK-code) = 23 €

Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren:  

Rekeningnummer: 512630500 
Bankrekeningnummer: 100 708 48 
Berliner Bank Berlin 

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland: 
IBAN: DE57100708480512630500 
BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)  

(*) Indien de identiteitskaart niet persoonlijk in de Ambasade afgehaald wordt, wordt het document met de Deutsche Post “Einwurfeinschreiben” verstuurd. De kosten hiervoor en het risico draagt de ontvanger van de zending. De Belgische Staat is niet verantwoordelijk bij beschadiging of wanneer het document niet bij de ontvanger aankomt. 

Denk aan het milieu, gebruik a.u.b. geen doorzichtige plastieken mapjes om uw documenten te sturen!

 
3. Een eID aanvragen met of zonder certificaten?

Een elektronische identiteitskaart met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren en toestemming te geven (digitale handtekening  vooral voor applicaties in België).

De identiteitskaart is ook zonder activatie van certificaten VOLLEDIG geldig.

U kan vragen om de certificaten te activeren:

OFWEL op het moment van de aanvraag. OPGELET: als u bij de aanvraag om de certificaten vraagt, dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen bij het Belgische Consulaat te Berlijn.

OFWEL achteraf bij elke Belgische gemeente of ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Tenerife. U moet hiervoor persoonlijk langskomen en de PUK-code van uw e-ID meebrengen. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

Voor meer informatie over de elektronische identiteitskaart: www.eid.belgium.be.
 

Wanneer moet men een nieuwe kaart aanvragen?

Als u sinds 1 november 2008 geschrapt bent van de registers van een Belgische gemeente en u reeds over een elektronische identiteitskaart ("e-ID") beschikt, blijft deze de geldigheid bewaren die op de kaart aangegeven staat. U hoeft ze niet te vervangen.

Om het adres in de microchip van uw e-ID aan te passen moet u echter naar het consulaat komen. U heeft de vertrouwelijke PIN-code nodig die u ongeveer tegelijk met uw kaart ontving. Om technische redenen moet u eerst sinds minstens 24 uur op het consulaat ingeschreven zijn. Met andere woorden, het is niet mogelijk uw inschrijving op het consulaat en het updaten van uw elektronische kaart simultaan te regelen.

Als u over een niet-elektronische identiteitskaart "oud model" beschikt, afgegeven door de Ambassade in Berlijn, dan blijft deze kaart eveneens geldig tot de vervaldatum die erop vermeld staat. Indien gewenst kan u deze kaart voor de vervaldatum door een "e-ID" laten vervangen; hiervoor zal u echter moeten betalen.

Ten slotte, als u van een ander land dan België komt en een identiteitskaart "oud model" bezit, of als u vóór 1 november 2008 uit een Belgische gemeente geschrapt bent, dan moet u uw identiteitskaart laten vervangen.

 
 

Uw identiteit is waardevol !

Bij verlies of diefstal van uw identiteitskaart, bel onmiddellijk het gratis nummer "DocStop" 00800 2123 2123 (24u/24) om het document te laten blokkeren tegen bedrieglijk gebruik; in geval van diefstal, leg een verklaring bij de politie af; vraag daarna een nieuwe kaart aan.

 

De identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID)

Vanaf 1 oktober 2015 kunnen de ouders van Belgische kinderen onder de 12 jaar, die ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een Belgische Ambassade of Consulaat, een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) voor het kind aanvragen.

 
1. Wat is de geldigheidsduur van een Kids-ID?

Een Kids-ID is 3 jaar geldig, zelfs in geval van verhuis (naar een andere beroepspost of naar België).

 
2. Hoe een Kids-ID aanvragen ?

Voor de aanvraag van een identiteitskaart voor uw kind is het noodzakelijk dat u ons de volgende documenten per post opstuurt:

 • Het aanvraagformulier, ingevuld op naam van het kind en ondertekend door beide ouders.
 • Twee pasfoto’s in kleur met witte achtergrond (geen zwartwitfoto’s) die voldoen aan de ICAO-normen. Opgepast: Door het productiecentrum in Brussel worden regelmatig foto’s afgekeurd. Klik hier om na te gaan of uw foto´s aan de criteria voldoen.
 • Een bewijs van woonst: een “erweiterte Meldebescheinigung” of "Aufenthaltsbescheinigung" met vermelding van uw nationaliteit en burgerlijke staat, in origineel, niet ouder dan 6 maanden, verkrijgbaar in de gemeente waar u woont.
 • Een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3) van uw kind (indien voorhanden).
 • Een kopie van de geldige Belgische identiteitskaart of reispaspoort (blz. 2 en 3) van beide ouders.
 • Een bewijs van betaling
  10,00 € + 3,00 € (portokosten per aangetekende brief) = 13 €

Gelieve uw overschrijving naar volgende bankrekening uit te voeren:  

Rekeningnummer: 512630500 
Bankrekeningnummer: 100 708 48 
Berliner Bank Berlin 

Voor overschrijvingen vanuit het buitenland: 
IBAN: DE57100708480512630500 
BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)  

 
3. Een Kids-ID aanvragen met of zonder certificaten ?

Een Kids-ID met certificaten laat toe om zich via internet op een internationaal aanvaarde en beveiligde wijze te identificeren, voor kinderen van 6 jaar of ouder.

De Kids-ID is zonder meer VOLLEDIG geldig zonder certificaten.

U kan vragen om de certificaten te activeren:

OFWEL op het moment van de aanvraag van de Kids-ID, maar OPGELET dan moet u de elektronische identiteitskaart wel in persoon komen afhalen bij het Belgische Consulaat waar het kind is ingeschreven.

OFWEL achteraf bij elke Belgische gemeente of ambassades of consulaten van België in Alicante, Barcelona, Berlijn, Bern, Den Haag, Genève, Londen, Luxemburg, Madrid, Marseille, Parijs, Tenerife. U moet hiervoor persoonlijk langskomen en de PUK-code van de Kids-ID meebrengen. De activatie gebeurt onmiddellijk en is gratis.

 
4. Dienst “Hallo ouders”

Op de Kids-ID staat een telefoonnummer (+32 78 150350), dat 24/24u en 7d/7 bereikbaar is.

Als het kind verloren loopt en zijn Kids-ID bijheeft, kan elke persoon die het vindt, gemakkelijk zijn ouders of vertrouwenspersonen contacteren dankzij een cascadesysteem van telefoonnummers, dat geactiveerd wordt door de ouders.

Om dit cascadesysteem te activeren of voor meer informatie: www.halloouders.be.

Voor meer uitleg over de elektronische identiteitskaart, installatie,…: zie www.eid.belgium.be.