Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Consulaire Diensten Nationaliteit

Nationaliteit

De Ambassades en Belgische consulaten in het buitenland hebben bevoegdheden op het vlak van nationaliteit.

Hierna op een vlugge manier enkele bepalingen van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) in voege getreden op 1 januari 1985. 

 

1. Toekenning van de Belgische nationaliteit

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit, in voege sinds 01.01.1985, vermeldt inderdaad dat de toekenning van de nationaliteit op de volgende wijze kan gebeuren:

a) op basis van de Belgische nationaliteit van de ouder (art. 8) 
b) op basis van de Belgische nationaliteit van een adoptant (art. 9) 
c) door geboorte in België (art.10-11), 
d) als gezamenlijk gevolg van een vrijwillige verkrijging door een ouder (art. 12).

Werpen we een nadere blik op art. 8 van het WBN, dan stellen we vast:

Is Belg van rechtswege:

 • het kind geboren in België uit een Belgische ouder,
 • het kind geboren in het buitenland, indien de Belgische ouder geboren is hetzij in België, hetzij in Kongo (vóór 30.06.1960) of in Rwanda of Burundi (vóór 01.07.1962).

NIETTEMIN is een kind geboren in het buitenland uit een Belgische ouder die zelf in het buitenland geboren is, geen Belg door geboorte.

Als de Belgische ouder wenst dat zijn/ haar kind de Belgische nationaliteit verkrijgt, moet hij in dat geval een akte van toekenning van de Belgische nationaliteit ondertekenen binnen de vijf jaar na de geboorte.

Neem zo vlug mogelijk met ons contact op om de formaliteiten te na te gaan, en dit ten minste 6 maanden voor de 5de verjaardag van het kind. 

 

2. Het verkrijgen van de Belgische nationaliteit

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit vermeldt eveneens dat men door verkrijging van de Belgische nationaliteit Belg kan worden (m.a.w. dat een persoon van buitenlandse nationaliteit de Belgische nationaliteit verkrijgt door een vrijwillige daad):

 • door nationaliteitsverklaring 
   
 • door nationaliteitskeuze of optie in volgende gevallen: 
   
  • voor jongeren tussen 18 en 22 jaar (art. 13-14 WBN)
  • op grond van de Belgische nationaliteit van de echtgenoot/ echtgenote (art. 16 WBN)
  • op grond van het bezit van de Belgische nationaliteit (art. 17 WBN)
  • herkrijging van de Belgische nationaliteit (art. 24 WBN) 
    
 • door naturalisatie (art. 19 WBN)

Opgelet, sinds 1 januari 2013 is het niet meer mogelijk de Belgische nationaliteit aan te vragen vanaf het buitenland. Men moet hiervoor zijn woonplaats in België hebben. 

 

3. Verlies van de Belgische nationaliteit

3.1. Door verzuim van de ondertekening van de behoudsverklaring vóór het 28ste levensjaar

Een zeer belangrijke bepaling van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit is art. 22 §1 5° betreffende het behoud van de Belgische nationaliteit.

De Belg die tegelijkertijd voldoet aan volgende voorwaarden:

 • geboren zijn in het buitenland na 01.01.1967;
 • één of meerdere andere nationaliteiten bezitten;
 • geen hoofdverblijfplaats in België gehad hebben tussen het 18de en 28ste levensjaar;
 • niet kan doen gelden in het buitenland een ambt te hebben uitgeoefend in dienst van de Belgische regering of als personeelslid in het buitenland tewerkgesteld te zijn geweest voor een vennootschap/vereniging naar Belgisch recht.

verliest de Belgische nationaliteit op de dag van de 28ste verjaardag, tenzij hij/zij een behoudsverklaring tekent vóór de 28ste verjaardag bij de diplomatieke of consulaire post bevoegd voor zijn/haar hoofdverblijfplaats.

Als u aan deze voorwaarden voldoet, contacteer ons minstens zes maanden voor uw 28ste verjaardag om de formaliteiten te vernemen.

Opgelet: het is niet altijd duidelijk of men maar één nationaliteit bezit!

OPGELET

Een belangrijke wijziging is op 12/07/2018 in werking getreden :

Een Belg die tussen de leeftijd van 18 en 28 jaar een Belgisch paspoort of een Belgische identiteitskaart heeft aangevraagd en verkregen, moet geen behoudsverklaring meer afleggen. 

 

3.2. Door vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit

Het art. 22 §1 1° van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN), ingevoerd door de Wet van 28.06.1984, in werking getreden op 01.01.1985, voorzag dat “die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgt, de staat van Belg verliest”.

Dit betekende dat iedereen die vrijwillig – d.w.z. als gevolg van een vrijwillige daad – een andere nationaliteit verwierf na zijn achttiende verjaardag (bijvoorbeeld door naturalisatie of via optie na huwelijk), van rechtswege de Belgische nationaliteit verloor op datum van de verwerving van de andere nationaliteit. 

Het Wetboek van de Belgische Nationaliteit (WBN) werd gewijzigd.

De wet van 27.12.2006 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 28.12.2006, voorziet de afschaffing van art. 22 §1,1° van het WNB, waardoor men vrijwillig een andere nationaliteit kan verkrijgen zonder de Belgische te verliezen. 

Deze mogelijkheid werd van kracht via de publicatie van twee Koninklijke Besluiten. 

Namelijk:

 • vanaf 9 juni 2007 verliezen de Belgische onderdanen die vrijwillig een nationaliteit verwerven van een Staat die geen deel uitmaakt van het Verdrag Raad van Europa niet meer hun Belgische nationaliteit
 • vanaf 28 april 2008 verliezen de Belgische onderdanen die vrijwillig een nationaliteit verwerven van een Staat die deel uitmaakt van het Verdrag Raad van Europa niet meerhun Belgische nationaliteit.

De lidstaten van het Verdrag Raad van Europa zijn: Oostenrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken, Frankrijk, Spanje, Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Noorwegen. 

Dit betekent dus dat u vanaf 9 juni 2007 de Belgische nationaliteit niet meer verliest, indien u vrijwillig een andere nationaliteit verwerft (bijvoorbeeld de Duitse nationaliteit door naturalisatie).

3.3. Door afstandsverklaring

U kunt aan de Belgische nationaliteit verzaken op voorwaarde dat u een andere nationaliteit bezit. Neem met ons contact op om de formaliteiten te vernemen. 
 

Voor nadere inlichtingen of bij vragen over de oude wetgeving, kunt u met ons contact opnemen op volgend e-mailadres: berlin@diplobel.fed.be.