Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Een attest van nationaliteit aanvragen

Een attest van nationaliteit aanvragen

Om een attest van nationaliteit aan te vragen moet u de volgende stukken naar ons opsturen (per email op berlin@diplobel.fed.be of per post naar de ambassade in Berlijn).

Gelieve ons volgende documenten op te sturen:
   1. Een begeleidend schrijven waarin u aangeeft:
        - dat u een attest van nationaliteit u wenst aan te vragen.
        - in welke lands-taal u het/de attest(en) wenst te ontvangen.
   2. Een recent attest van woonst met vermelding van uw burgerlijke staat: afgegeven
       door het “Bürgeramt” van uw Duitse gemeente en niet ouder dan 6 maanden.
   3. Een kopie van uw identiteitskaart (voor- en achterkant) of van pagina 2 en 3 van uw
       huidig Belgisch paspoort.
   3. Een bewijs van de betaling van de consulaire taksen op volgende rekening:
       (€5 verzendkosten + 20€ per attest dat u wenst aantevragen)
          Belgische Botschaft
          IBAN:DE57100708480512630500
          BIC (SWIFT): DEUTDEDB110

Vergeet niet ons de taal waarin u het attest wenst te ontvangen en uw actuele contactgegevens (e-mail adres en telefoon) mee te delen, zodat wij u zeker kunnen bereiken!

Let op! De verwerkingstijd is ongeveer 5 tot 10 werkdagen. Het attest wordt in geen geval op dezelfde dag afgegeven. Vraag het attest dus altijd op tijd aan.

Een attest dat u niet de Belgische nationaliteit bezit wordt niet afgegeven.

Terug naar de pagina "Nationaliteit"
Terug naar de pagina "Attesten"