Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Een paspoortaanvraag voor een volwassene of kind ouder dan 6 jaar

Een paspoortaanvraag voor een volwassene of kind ouder dan 6 jaar

Sinds 15/09/2011 is het Belgisch paspoort biometrisch. Volwassenen en kinderen ouder dan 6 jaar moeten zich persoonlijk naar een consulaire post begeven om hun handtekening, hun foto (vanaf de leeftijd van 6 jaar) en hun vingerafdrukken (vanaf de leeftijd van 12 jaar) te laten registreren.

Deze verplichting is het gevolg van meerdere Europese reglementeringen aangaande de beveiliging van Europese paspoorten. 

Lees hier de juiste procedure naargelang de plaats waar u uw biometrische gegevens wil laten registreren:

De ereconsulaten van België zijn niet bevoegd voor de afgifte van paspoorten.

Bij de consulaire posten in het buitenland is het ook mogelijk uw biometrische gegevens op voorhand af te geven, meer informatie vindt u hier.

Terug naar vorige pagina