Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Formulieren federale verkiezingen

Formulieren federale verkiezingen

Het formulier “registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” 
Niet vergeten:
- alle open velden nog in te vullen in hoofdletters
- een kopie van uw identiteitskaart of paspoort toe te voegen
- de voorkeur aan te duiden qua stemwijze
- eventueel een postbusadres in te vullen
- het formulier te dateren en te tekenen.

Het Volmachtformulier 
(Dit formulier moet enkel worden ingevuld indien u niet persoonlijk uw stem wenst uit te brengen maar kiest voor stemmen “bij volmacht in België” of “bij volmacht in de consulaire beroepspost”)
Niet vergeten:
- de persoonlijke gegevens over te nemen zoals vermeld op het formulier
  “registratie als kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” (in hoofdletters)
- de gegevens (in hoofdletters) van de volmachtdrager in te vullen
- het formulier te dateren en te tekenen

De verklaring op erewoord 
(Deze verklaring moet u enkel invullen in het uitzonderlijke geval dat er geen bewijskrachtige stukken voorhanden zijn die de aanhechting tot een bepaalde gemeente aantonen)
Niet vergeten:
- de persoonlijke gegevens overnemen zoals vermeld op het formulier “registratie als 
  kiezer met woonplaats binnen de Europese Unie” (in hoofdletters)
- de gemeente van aanhechting (in hoofdletters) invullen
- het formulier dateren en tekenen

Meer informatie over de inschrijving voor de Europese verkiezingen vindt u hier

Terug naar de vorige pagina