Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming

Tenlasteneming

Tenlasteneming

Wanneer een tenlasteneming ondertekenen?

Een tenlasteneming (bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen. 

Procedure

Indien de garant in Duitsland woont, moet hij een dossier "tenlasteneming" indienen bij de Belgische ambassade in Berlijn. De Belgische ereconsulaten in Duitsland hebben geen bevoegdheid inzake legaliseringen.

De garant stuurt zijn volledige aanvraag per aangetekende post naar het volgende adres:

Belgische Botschaft in Berlin
Jägerstrasse 52/53
10117 Berlin
Duitsland

Indien de tenlasteneming gelegaliseerd wordt, wordt het origineel per post teruggestuurd naar de garant op het adres dat vermeld wordt op het bewijs van woonst (Erweiterte Meldebescheinigung).

Vereiste documenten

Hieronder vindt u een lijst met  de vereiste documenten om een tenlasteneming te ondertekenen:

 1. het officiële formulier Bijlage 32 volledig ingevuld en ondertekend met de handgeschreven vermelding “gelezen en goedgekeurd”. Dit formulier wordt gebruikt voor de legalisering en moet dus het originele zijn (geen kopie/scan)
 2. Een kopie van uw geldige identiteitskaart of geldig paspoort, kopie  voorzien  van uw handtekening.Het betreffende identiteitsdocument moet geldig zijn gedurende de hele periode van tenlasteneming.
  Enkel In geval u niet de Duitse nationaliteit hebt:een kopie van uw geldige Duitse verblijfsvergunning (Aufenthaltstitel). Uw Duitse verblijfsvergunning moet geldig zijn gedurende de hele periode van tenlasteneming;
 3. een kopie van het attest van gezinssamenstelling (Erweiterte Meldebescheingung/Familienbescheinigung, afgeleverd door uw Duitse gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden. Dit document mag niet ouder zijn dan drie maanden;
 4. voor werknemers: een kopie van uw  loonfiches van de drie laatste maanden en : een kopie van uw huidige arbeidscontract Zolang u in de proefperiode bent, kunt u geen tenlasteneming ondertekenen.
  voor zelfstandigen: een bewijs van uw maandelijks netto-inkomen aan de hand van een officieel document (bv. Steuerbescheid van het vorige jaar) ;
  voor zelfstandigen: de statuten van uw onderneming en/of uw huidig en toekomstig contract;
 5. een kopie van het inschrijvings- of toelatingsbewijs van de student, niet ouder dan drie maanden;
 6. een betalingsbewijs van de consulaire kosten van 25 € (incl. portokosten) op onderstaande rekening:

Belgische Botschaft
IBAN: DE57100708480512630500

BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

 

Belangrijke richtlijnen

Om een vlotte afhandeling van uw aanvraag te kunnen garanderen, vragen wij u rekening te houden met onderstaande richtlijnen:

 1. De aanvragen worden chronologisch verwerkt, volgens ontvangstdatum op de ambassade (ontvangststempel ambassade als bewijs).
 2. De verwerkingstijd van uw aanvraag kan oplopen tot 6 weken, te tellen vanaf de datum van ontvangst. Er wordt geen ontvangstbevestiging voor het dossier gegeven en ook geen stand van zaken. Contactname hierover vertraagt de verwerkingstijd aanzienlijk dus wij raden hiervan af
 3. Stuur uw dossier aangetekend, zodat u zelf de ontvangst ervan bij de Duitse post kunt opvolgen  aan de hand van het verzendingsnummer.
 4. Gelieve ervoor te zorgen dat uw aanvraag volledig is, en vermeld op een apart blad een telefoonnummer en e-mailadres waarop u te bereiken bent, zodat wij u indien nodig sneller kunnen bereiken.
 5. De tenlasteneming start op de datum van de legalisering . 
 6. De inkomsten van meerdere personen worden niet samen gerekend, ook niet indien ze deel uitmaken van hetzelfde gezin..
 7. De kosten van 25 € voor de legalisering van de tenlasteneming worden in geval van weigering niet terugbetaald.

Omwille van het hoge aantal aanvragen kan de verwerking van uw aanvraag gedurende de piekperiode (juni tot en met midden september) tot zes weken duren.  
Indien u een vraag hebt, kunt u ons die per e-mail doorsturen naar het volgende adres: berlin@diplobel.fed.be.

Formulieren te downloaden: bijlage 32

Links: Website Dienst Vreemdelingenzaken