Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming

Tenlasteneming

Omwille van het hoge aantal aanvragen kan de verwerking van uw aanvraag gedurende de piekperiode (mei tot en met september) tot zes weken oplopen. Stuur uw tenlasteneming daarom tijdig op.

Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen. Een tenlasteneming kan slechts door één persoon worden aangevraagd en ondertekend.

Belangrijke informatie:

  • Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
  • Onze diensten verstrekken geen informatie over de goede ontvangst van uw aanvraag.
  • Wij geven geen informatie over de stand van zaken van lopende aanvragen. U ontvangt een beslissing binnen de 6 weken na de ontvangst van uw documenten
  • Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.
  • In geval van niet-legalisatie of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming betalen wij de kosten van de tenlasteneming (25€) niet terug.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.
Meer informatie over de middelen waarover de garant moet beschikken vindt u hier.
De veelgestelde vragen (FAQs) vindt u hier.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
.