Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming

Tenlasteneming

Enkel de op 14/04/2020 geactualiseerde formulieren worden nog geaccepteerd

De verwerkingsduur kan oplopen tot zes weken
(gelieve uw tenlasteneming tijdig op te sturen)

Vanwege het COVID-19 virus biedt de Belgische ambassade in Berlijn enkel een beperkte dienstverlening aan. De verwerkingstijden aanvragen tot tenlasteneming kunnen daarom
aanzienlijk langer zijn.

Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.
Hoe vult u de "bijlage 32" correct in? Meer informatie vindt u hier.
Meer informatie over de middelen waarover de garant moet beschikken vindt u hier.
De veelgestelde vragen (FAQs) vindt u hier.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
.

Belangrijke informatie:
 - Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
 - Een tenlasteneming kan slechts door één persoon worden ondertekend.
 - Onze diensten verstrekken geen informatie over de goede ontvangst van uw aanvraag.
 - Wij geven geen informatie over de stand van zaken van lopende aanvragen. U ontvangt
   een beslissing binnen de 6 weken na de ontvangst van uw documenten.
 - Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel
   informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.
 - In geval van afwijzing of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming betalen
   wij de kosten van de tenlasteneming (25€) niet terug.