Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming

Tenlasteneming

Vanaf 07/09/2020 zal de Belgische Ambassade in Berlijn documenten bedoelt voor het gebruik in België nog enkel digitaal legaliseren. Meer info vindt u hier.

Een tenlasteneming (Bijlage 32) wordt ondertekend in het kader van een visum D aanvraag (lang verblijf) voor studenten. De verbintenis tot tenlasteneming wordt onderschreven door een Belgische of buitenlandse fysieke persoon of rechtspersoon die er zich ten opzichte van de student en de Belgische Staat toe verplicht om de medische kosten, de verblijfskosten, de studiekosten en de repatriëringskosten te betalen.

De verwerkingsduur bedraagt normaal niet langer dan 1 tot 2 weken (deze termijn
kan in piekperiodes oplopen). Gelieve daarom altijd uw tenlasteneming tijdig op
te sturen.

U kunt onze diensten per e-mail contacteren op: burgschaften@diplobel.fed.be.
Of telefonisch (énkel op dinsdag en donderdag) op het nummer: +49 30 20 64 22 11.

Meer informatie over de aanvraagprocedure vindt u hier.
Hoe vult u de "bijlage 32" correct in? Meer informatie vindt u hier.
Meer informatie over de middelen waarover de garant moet beschikken vindt u hier.
De veelgestelde vragen (FAQs) vindt u hier.
Meer informatie over eLegalisation vindt u hier.
Meer informatie vindt u ook op de website van de Dienst Vreemdelingenzaken
.

Belangrijke informatie:
 - Enkel de op 14/04/2020 geactualiseerde formulieren worden nog geaccepteerd.
 - Wij verwerken de aanvragen chronologisch. Geen enkel dossier krijgt prioriteit.
 - Een tenlasteneming kan slechts door één persoon worden ondertekend.
 - Onze diensten verstrekken geen informatie over de goede ontvangst van uw aanvraag.
 - Wij geven geen informatie over de stand van zaken van lopende aanvragen. U ontvangt
   een beslissing binnen de 6 weken na de ontvangst van uw documenten.
 - Met het oog op de wetgeving inzake gegevensbescherming verstrekt onze dienst enkel
   informatie aan de garant en NIET aan de student(e) of andere derde.
 - In geval van afwijzing of annulering van een verbintenis tot tenlasteneming betalen
   wij de kosten van de tenlasteneming (25€) niet terug.