Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming Aanvraagprocedure Tenlasteneming

Aanvraagprocedure Tenlasteneming

Wenst u garant te staan voor een student en een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan? Volg dan de onderstaande procedure en stuur u volledige aanvraag (inclusief alle benodigde documenten documenten) per aangetekende post naar het volgende adres:
   Belgische Botschaft in Berlin
   Jägerstrasse 52/53
   10117 Berlin

Gelieve ons de onderstaande documenten toe te sturen:
1+2. Het aanvraagformulier en de checklist “tenlasteneming"   (pdf )
    3. Het originele formulier “Bijlage 32”  (pdf ), dus geen kopie of scan
        Ingevuld en ondertekend met de eigenhandig geschreven vermelding “gelezen
        en goedgekeurd” (op de Franse versie "lu et approuvé")
    4. Een kopie van uw geldige identiteitskaart of geldig paspoort
        Enkel als u geen EU-nationaliteit bezit:
        Een kopie van uw geldige Duitse verblijfsvergunning (een “Aufenthaltstitel”) die
        geldig is gedurende de hele periode van de tenlasteneming
    5. Een kopie van het attest van woonst met gezinssamenstelling (een “Erweiterte
        Meldebescheingung” of een “Familienbescheinigung”) afgeleverd door uw Duitse
        gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden en uw burgerlijke
        staat
    6. Een kopie van uw loonfiches van de drie laatste maanden *
    7. Een kopie van uw huidig arbeidscontract of een verklaring van uw werkgever waarin
        het begin en de duur van uw activiteiten binnen het bedrijf worden vermeld
    8. Een kopie van een geldige identiteitskaart of geldig paspoort van de student(e)
    9. Een kopie van het inschrijvings- of toelatingsbewijs van de student(e) bij een
        Belgische instelling (indien voorhanden)
  10. Een betalingsbewijs van de consulaire kosten van 25€ (incl. portokosten) op
        onderstaande rekening:
           Belgische Botschaft in Berlin
           IBAN: DE57100708480512630500
           BIC (SWIFT): DEUTDEDB110 (Berlin)

Voor zelfstandigen (in plaats van documenten nummer 6 en 7)
    6. Een bewijs van uw maandelijks netto-inkomen aan de hand van een officieel
        document (bijv. een “Steuerbescheid” of verklaring van een boekhouder van
        het vorige jaar) en een kopie van uw huidige en toekomstige contracten
    7. Een kopie van de statuten van uw onderneming en een kopie van uw inschrijving
        in het Duitse handelsregister (das Handelsregister) of een "Handelsregisterauszug"

* Indien een echtgeno(o)t(e) over een eigen inkomen beschikt en/of indien de garant voor zijn/haar kind(eren) kindergeld ontvangt dient dit met bewijstukken te worden bewezen

    Terug naar de vorige pagina.