Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Naar België komen Studeren Belgie Tenlasteneming De middelen waarover de garant moet beschikken

De middelen waarover de garant moet beschikken

Let op! Het minumum maandelijs netto-inkomen werd op 01/07/2020 verhoogd

De algemene regel voorziet dat de garant moet beschikken over een maandelijks netto-inkomen van 1.295,91€ voor zijn/haar persoonlijke kosten. Verder moet de garant ook beschikken over een maandelijks netto-inkomen van 670€ per student(e) die hij/zij ten laste heeft en/of wenst te nemen. Ook dient de garant te beschikken over een maandelijks netto-inkomen van 150€ per persoon die ten laste* is van de garant (bijvoorbeeld partner, kinderen of andere familieleden) of per persoon die de student(e) ten laste heeft.

De basis voor de berekening ziet er dus als volgt uit:
1.295,91€         persoonlijke kosten voor de garant
+ 670,00€         kosten per student(e)
+ 150,00€         kosten per persoon die ten laste is van de garant* of van de student(e) *

Het volgende voorbeeld geeft de berekening weer van het maandelijks netto-inkomen waarover een getrouwde persoon (waarvan de partner geen eigen inkomen heeft) moet beschikken:
1.295,91€         persoonlijke kosten voor de garant
+ 670,00€         kosten voor de student(e)
+ 150,00€         kosten voor echtgeno(o)t(e) / persoon die ten laste is van de garant
--------------- +
2.115,91€         de netto middelen waarover de garant moet beschikken

Bovenstaande bedragen zijn onder voorbehoud en kunnen veranderen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de juistheid van de vermelde bedragen.
(Raadpleeg de webiste van het IBZ voor de laatste indexering)

* Indien een echtgeno(o)t(e) over een eigen inkomen beschikt van minimaal 150€ en/of indien de garant voor zijn/haar kind(eren) meer dan 150€ aan kindergeld ontvangt, dient de garant voor deze personen niet te beschikken over een netto-inkomen van 150€ per persoon (dit inkomen en/of de ontvangst van kindergeld dient wel met bewijstukken te worden bewezen).

Terug naar de vorige pagina.