Ambassade en Consulaten van België in Duitsland
Home Newsroom Lokaal Nieuws

Lokaal Nieuws

19 feb
Op maandag 17 februari kwamen politici en academici van beide landen samen in het Duitse Ministerie van Buitenlandse Zaken om ideeën uit te wisselen over de toekomst van de Europese Unie. België en Duitsland zijn meer dan alleen goede handelspartners en buren zo bleek. In beide landen heerst een groot geloof in de meerwaarde en toekomst van het Europese project. Europa is ‘very much a work in progress’ liet Duits Minister van Buitenlandse Zaken Steinmeier achteraf optekenen, en om aan de huidige uitdagingen tegemoet te komen is meer Europa, en vooral een beter Europa, nodig.
19 feb
Op 17 februari 2014 was het Belgisch Koningspaar op bezoek in Berlijn, in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de federale regering, de gemeenschappen en de gewesten.
13 mei
Naar aanleiding van de komende herziening door de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) van de Belgische maatregelen voor de toepassing van het Anti-Omkoperijverdrag, zou de Belgische Ambassade in Duitsland graag uw aandacht vestigen op de noodzaak om, bij uw zakelijke activiteiten in Duitsland, de verordeningen en beginselen en van België en van de OESO op te volgen om corruptie te bestrijden.
01 feb
Deze sticker is verplicht, op straffe van boete, in de voornaamste Duitse steden voor alle motorvoertuigen, zowel in Duitsland als in het buitenland geimmatriculeerd.
04 dec
Sinds 4 december 2010 zijn alle bestuurders die op de Duitse wegen bij sneeuw, rijp of ijzel rijden verplicht hun voertuig met winter- of "all seasons" banden uit te rusten. Deze banden worden gekenmerkt met een "M+S"-symbool ("Mud and snow").