Tenlasteneming

De afdeling tenlastenneming is telefonisch enkel bereikbaar op maandag , woensdag en vrijdag van 9 tot 12 uur: 03020642107

U kunt zich garant stellen voor een student die in België gaat studeren, door een verbintenis tot tenlasteneming aan te gaan.

Tenlasteneming: garant die verblijfsvergunning onbepaalde duur heeft en in loondienst werkt

Op deze pagina vindt u een overzicht van de documenten die u nodig hebt voor een tenlasteneming als garant die een verblijfsvergunning onbepaalde duur heeft en in loondienst werkt.
 1. Laatst bijgewerkt op

Stuur ons al deze documenten, per post:

 • Het (nieuwe) aanvraagformulier (PDF, 172.82 KB) "tenlasteneming", zorgvuldig ingevuld en ondertekend
 • Het formulier bijlage 32 (PDF, 312.04 KB), ingevuld maar nog niet ondertekend.
 • Kopie van uw geldige identiteitskaart of paspoort
 • Kopie van uw Duitse verblijfsvergunning van onbepaalde duur (“Niederlassungserlaubnis” of “Daueraufenthalt”-kaart), die minstens zo lang geldig moet zijn als de periode waarin u ten laste neemt
 • Kopie van attest van woonst met gezinssamenstelling (een “Erweiterte Meldebescheingung” of een “Familienbescheinigung”) afgeleverd door uw Duitse gemeente met vermelding van alle in huis wonende familieleden en uw burgerlijke staat
 • Kopie van uw huidig arbeidscontract en deze verklaring ingevuld door uw werkgever (PDF, 40.65 KB), waarin het begin en de duur van uw activiteiten binnen het bedrijf worden vermeld en indien van toepassing, de duur van uw proefperiode
 • Kopie van uw loonfiches van de drie laatste maanden

Naar de afspraak op de ambassade moet u alle originelen van deze documenten meebrengen.


Volgende documenten kunt u optioneel toevoegen:

 • Kopie van identiteitskaart of paspoort student
 • Inschrijvingsbewijs student
 • Bewijs inkomsten van uw echtgeno(o)t(e)
 • Bewijs ontvangsten kinderbijslag voor kinderen die bij u ten laste zijn

Op het moment van uw afspraak bij de ambassade moet u het origineel voorleggen van de bewijzen van inkomsten van uw echtgeno(o)t(e) en van de kinderbijslag, als u wilt dat deze documenten meetellen in uw dossier.

Dossiers die onvolledig zijn, zijn niet ontvankelijk en worden verwijderd.