Nationaliteit, burgerlijke stand, legalisaties

Akten en attesten in verband met huwelijk en geboorte.

Attesten, akten, afschriften en andere

Op deze pagina vindt u een overzicht van de attesten die we afgeven aan Belgen die bij ons zijn ingeschreven.
 1. Laatst bijgewerkt op

Volgende attesten kunnen we afgeven aan Belgen die bij ons ingeschreven zijn:

 • Attest van woonplaats
 • Attest van inschrijving bij de consulaire post
 • Attest van gezinssamenstelling
 • Attest van nationaliteit (ook aan ex-Belgen)
 • Attest van naamsovereenkomst (voor als u in een ander nationaal recht onder een andere naam gekend bent)
 • Attest van burgerlijke staat
  • Als u wilt bewijzen dat u ongetrouwd bent om te kunnen trouwen, moet u de procedure AGHB volgen.
 • Attest van bezit van identiteitsdocument

U kunt het attest aanvragen met een schriftelijke, gehandtekende aanvraag aan berlin.consul@diplobel.fed.be (max. 5MB). Kies als onderwerp "Aanvraag attest [Voornaam] [Achternaam]". Stuur een kopie van uw paspoort of identiteitskaart (pagina waar uw handtekening op staat) mee. Elk attest kost €20 (€10 als u bewijs meestuurt dat het is voor een Belgische instantie). Stuur een betalingsbewijs mee.

U kunt de attesten ook zelf (gratis) genereren via e-Consul. Daarvoor hebt u een geactiveerde identiteitskaart nodig en moet u de pin-code kennen.


Volgende documenten kunnen we ook afgeven aan wie niet ingeschreven is:


Voor volgende documenten is het Consulaat-Generaal niet bevoegd:

 • Uittreksel van het strafregister of bewijs van goed gedrag en zeden (Führungszeugnis)
 • Kopies of uittreksels van akten van burgerlijke stand
 • Wetscertificaten (Gesetzzeugnis)

Hier kunt u kijken welke andere instantie u kan helpen.